Tegelmäster > Teknik > Murverksdetaljer

Murverks­detaljer

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på kring olika sorters tegelkonstruktioner — här hittar du det där som är viktigt att tänka på.

Balkonger

På grund av teglets rörelser vid fukt- och temperatur-växlingar behöver man dela av teglet som står på balkonger från övrigt tegel som har upplag på sockel.

För att undvika dessa dil-fogar kan man ibland släppa ner teglet bakom balkongplattan och fästa in plattan intermittent. På så sätt kan vi få ner alla laster på samma nivå vid sockeln och undvika behovet av dil-fogar. Hur detta ska utföras bör alltid konsulteras med en konstruktör kunnig inom tegel då det är många faktorer som spelar roll för om det gå att utföra. Balkongtillverkaren måste också konsulteras då de bestämmer om det går att utföra balkongen likt så som tegelkonsulten vill.

Ibland finns kanske inte möjligheten att släppa ner teglet bakom hela balkonglattan. Man kan då istället endast gör ursparningar i sidorna på balkongplattan och lägga en längre tegelbalk över hela balkongen. Principen fungerar precis som för genomsläpp förutom att man endast släpper igenom teglet vid sidorna av balkongen.

Det måste påpekas att dessa fall är specifika och inga generella lösningar för alla balkongplattor. En tegelkonstruktör måste alltid konsulteras för att veta om det går att utföra genomsläpp av något slag i en balkong sett ur teglets perspektiv.

Fristående murar

Fristående murar bör utföras i minst en sten djup (228 mm vid danskt format). Dessa bör förankras i grunden med vertikala armeringsjärn som sticker upp ur grunden.

Som alternativ till murar i helsten kan man göra murar där ena sidan är tegel och baksidan är t.ex. betong.

Murpelare

En bärande vägg är enligt Eurokod en vägg som är primärt dimensionerad för att bära nyttig last utöver sin egentyngd.

Enligt Eurokod 6 ska en bärande vägg ha en minsta plan nettoarea på 0,04m2. Detta översätts grovt räknat till en pelare som är en och en halv sten i bred i vanligt danskt format (228x108x54).

Frågan om en skalmur är en bärande vägg kan diskuteras, men en minsta plan nettoarea på 0,04m2 kan vara ett bra riktmärke att gå efter.

Vid mindre laster (pelare som tar last från max ett våningsplan, endast egentyngden inräknad) kan man gå ner till pelare med en bredd på en sten.

Murpelare ska dock alltid dimensioneras för att klara lasterna som densamma utsätts för vilket kan innebära att man måste öka alternativt minska bredden på pelaren.

Tegel i undertak

Tegel i undertak kan fästas och utföras på olika sätt. Här följer tre alternativ.

Tegel kan limmas upp i en hård skiva, oftast av betong. (Skivor av trä ska inte användas!) Då kan man använda tunnare skivor tegel för att hålla ner vikten.

Ett annat alternativ är att gjuta in tegel i t.ex. en balkongplatta. Detta görs i såna fall i fabrik och kommer färdigt till arbetsplatsen.

Man kan även tillverka prefabricerade tegelbalkar som hängs upp i ett bjälklag alt. balkongplatta med konsoler. Detta kräver däremot en del tungt arbete för murarna som arbetar i besvärliga ställningar med tunga balkar och komplicerade upphängningsanordningar (konsoler). Om vi ska ta fram prefabricerade balkar behöver vi förväg veta hur förbandet ska se ut i undertaket samt hur stor yta som ska täckas på ett lätt och överskådligt sätt. Vi behöver även snitt som visar vad vi kan fästa konsolerna i. Därefter kan de prefabricerade tegelbalkarna produceras.

Principdetaljer

Här har vi samlat våra principdetaljer, för dig att ladda ner.

Dokumenten kan ses som förslag. Tanken med detaljerna är att endast ge kommentarer på det vi anser är viktigt att tänka på, med hänseende till teglet. Vägguppbyggnad m.m. är bara inritat för illustration. Rådgör med Tegelmäster gällande er specifika byggnad.

Se bifogade Principdetaljer nedan.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat