Cover

Cover är en ny, unik tegelprodukt från Petersen Tegl som utvecklats i samarbete med arkitekter, utifrån problemställningen i ett specifikt projekt. Intrycket blir vackert, exklusivt och rustikt. Kontakta oss för mer information kring hur detaljer för Coverbrick kan utföras beroende på om trä- eller metalläkt används.

Uttryck enligt önskemål

Cover produceras av lera, sand och vatten. I standardsortimentet ingår två storlekar och 14 färger. Eftersom teglet tillverkas förhand kan arkitekten eller byggherren välja ytans beskaffenhet, färg och efter egna intentioner. Coverbrick är lätt att återanvända om behovet eventuellt skulle uppstå i framtiden.

Välj en brickECO-tegelsten!   

Vi på Tegelmäster har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten. Teglet som kan fås i en stor variation av färger och är tillverkat i en klimatneutral process där bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO100). Att bygga något som är beständigt, håller länge och kan återbrukas utan att rivas borde vara självklart — det är smart både för klimatet och plånboken. Läs mer om brickECO™ och ladda ner våra EPD:er under Hållbarhet.

Filter

Image of C11
C11
Image of C21
C21
Image of C22
C22
Image of C23
C23
Image of C33
C33
Image of C36
C36
Image of C44
C44
Image of C48
C48
Image of C50
C50
Image of C54
C54
Image of C71
C71
Image of C11
C11
Image of C21
C21
Image of C22
C22
Image of C23
C23
Image of C33
C33

Beställ produktprov

Få möjlighet att se hur tegel och murbruk bildar en enhet genom ett produktprov.
Tegelmäster erbjuder uppmurade provtavlor som tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

Provtavla tegel och murbruk

*” anger obligatoriska fält

1Välj produkt
2Företag
3Kontaktuppgifter
Skriv i fritext vad du önskar produktprov på

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat