Tegelmäster > Teknik > Produktförklaring

Produktförklaring

Ett murverk är en murad konstruktion som kan utföras antingen som en bärande vägg eller som en skalmur som endast är dimensionerad för att bära sin egentyngd. I ett murverk finns en del ingående produkter. Dessa är bland annat: tegel, murbruk, kramlor, armering m.m. Samtliga produkter samverkar för att ge ett beständigt, hållbart och stabilt murverk. Nedan följer korta beskrivningar om de produkter som kan ingå i ett murverk.

Fasadtegel

Tegelmäster har ett stort sortiment av tegelsorter i en lång rad olika färger och format. För att hitta rätt tegel till din fasad rekommenderar vi att ni kontaktar en av våra säljare i ert område.

Tegelmäster har utställningar i Malmö, Göteborg och Stockholm där man kan få inspiration till sitt projekt.

Tegel har en tryckhållfasthet som ofta ligger i spannet 15-25Mpa. Det kan vara viktigt att titta på hållfastheten när man har ett högre hus, så att man inte stöter på problem med trycket och därmed måste lasta av med konsoler, när man likväl hade kunnat välja en starkare sten för att undvika konsoler. Det är även av stor vikt att murbruk, som ni kan läsa om nedan, och tegel anpassas till varandra för att ge en tillfredställande vidhäftning. Kombinationen tegel och murbruk är avgörande för ett hållbart murverk.

Här hittar du vårt breda sortiment av Fasadtegel.

Skärmtegel

Skärmtegel är en mycket enkel och hållbar produkt som monteras på en underkonstruktion i stål eller trä.

Via hål i skärmteglets ovankant förankras dem till underkonstruktionen. Genom att skärmtegel monteras omlott, underifrån och uppåt, kan de inte lossna på grund av vind och/eller manuell montering då förankringen blir dold. Snabbt och enkelt montage som är oberoende av väder och vind. Kontakta din lokala säljare för mer information.

Här hittar du vårt sortiment av Skärmtegel.

Marktegel

Läggningsanvisning för marktegel.

Uteplats/garageuppfart

Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga stenen med ett litet fall från huset, 2 cm/meter, för vattenavrinningens skull. Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart. Jämna till markytan och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen. Lägg ut geotextilen i botten. Den förhindrar att underliggande jord blandas med bärlagret.

Ladda ner – “Läggningsanvisning-marktegel-uteplats.pdf”

Här hittar du vårt sortiment av Marktegel.

Förband marktegel

Blockförband 1

Blockförband 2

Fiskben 1

Fiskben 2

Fiskben grupp om 3

Halvstensförband

Kvartstensförband

Murbruk

När murbruk väljs till en fasad bör en säljare alltid kontaktas för att välja ut rätt murbruk till rätt sten. Förutom att olika färgkombinationer ska skapa helt olika intryck, så är det viktigt att samspelet mellan murbruket och stenen fungerar som det ska. Alla våra stenar är testade med murbruk från Weber för att få till rätt egenskaper i bindningen.

Murbruk kommer generellt i tre hållfasthetsklasser: Cementbruk A, M2,5 och M1,0. Cementbruk A är starkast och M1,0 svagast ur ren hållfasthetssynpunkt. Dock är M1,0 bättre på att ta upp rörelser än Cementbruk A varför det kan vara fördelaktigt att inte alltid gå på det starkaste bruket. M2,5 är det absolut vanligaste och det man bör använda vid nybyggnation av flervåningshus.

Läs mer om murbruk på Webers hemsida:

weber.se

Här hittar du vårt sortiment av Murbruk.

Balkar

Tegel är bra på att ta upp tryckspänningar, men inte särskilt bra på att ta upp dragspänningar. Av denna anledning används tegelbalkar över öppningar. Armeringsjärnen i balken hjälper murverket att hantera dragspänningarna över öppningar. Balken i sig tar inga laster själv utan kräver övermurning för att bli en självbärande enhet. För mer om detta se Övermurning.

Tegelbalkar är idag prefabricerade i enlighet med angivet tegelformat. Antalet skift varierar beroende på muröppningens storlek. Minsta upplag som balken kräver är även beroende på balkens längd,  format samt hur den belastas.

Balken prefabriceras genom att tegelstenar sågas ur och läggs på ett längre bord. På bordet spännarmeras armeringsjärnen i de utsågade skårorna varpå skårorna fylls med betong.

Här hittar du vårt sortiment av Tegelbalkar.

Konsoler

Vad är konsoler?

När tegel ej kan ställas på något upplag; sockel, bjälklag m.m., eller när öppningar är för stora och tegelbalkarna inte klarar sig, så kan en lösning vara att hänga in teglet i konsoler som fästs i t.ex. sidan på bjälklaget. Konsolernas uppgift är alltså att skapa upplag för teglet där sådant inte finns.

Vi på Tegelmäster använder oss av Halfens konsoler då dessa kan skapas utifrån varje specifikt fall, de är enkla att montera samt att de har goda justeringsmöjligheter. Notera dock att justeringsmöjligheterna beror mycket på hur bjälklaget eller väggen ser ut som de ska fästas i, samt djupet på teglet. Detta kan göra att man inte kan använda justeringsmöjligheterna fullt ut.

När används konsoler?

Konsoler används då vi inte har något upplag till teglet, när fönstersättning ser ut sådant att tegelbalkarna över öppningarna inte klarar sig och vi inte kan lösa det på något annat sätt.

Konsoler ska däremot ses som en sista utväg och inte ett alternativ till t.ex. vanlig sockel. Konsoler är generellt sätt ett mer kostsamt alternativ än traditionella lösningar men kan vara en tillgång för att skapa estetiskt unika murverk på en byggnad.

Läs mer om Halfens konsoler på deras hemsida:

halfen.com/se

Här hittar du vårt sortiment av Konsoler.

Kramlor

För att en skalmur av tegel inte ska välta när det blåser hårda vindar använder man något som kallas kramlor. Dessa kramlors funktion är att ta upp dragkrafter och föra över tryckkrafter till stommen bakom teglet. Stommen måste alltså vara dimensionerad för att ta upp dessa laster.

Det finns en stor mängd olika stommar samt vägguppbyggnader. Därför finns det även en stor mängd olika kramlor. Vissa är till för att fästas i träreglar i en utfackningsvägg, vissa är till för att fästas i en betongstomme och andra är till för att fästa i stålreglar. Oavsett stomme kan vi ta fram en kramla som ska klara jobbet.

Kramlor delas även upp i två kategorier: Fast inspända kramlor samt Ledade kramlor. Fast inspända kramlor används vid murning på högst 6m eller två våningsplan. Ledade kramlor används vid murning över 6m.

Oftast används de ledade kramlor i båda fallen då de kan monteras i förväg vilket förenklar arbetet avsevärt. Fast inspända kramlor monteras under tiden man murar så att man säkerställer att de hamnar i liggfogen vilket innebär att de kan vara lite mer pilliga att montera.

Det är viktigt att tänka på att när ledade kramlor används så måste kramlorna få möjlighet att röra sig i luftspalten. Vi rekommenderar en minsta luftspalt på 30mm för att ge tillräckligt med utrymme för kramlorna.

Det finns vissa krav i Eurokod för hur många kramlor som minst krävs. I en skalmur är det kravet minst 3st/kvm. I en kanalmur ligger kravet på minst 4st/kvm.

Vid en projektering av skalmuren räknar man dock fram exakt hur många som krävs utifrån vindlaster och vad den specifika kramlan klarar för laster. De specifika kramlorna för projektet ska redovisas var de ska placeras och hur många som behövs per kvadratmeter samt hur mycket man ska öka den mängden vid murverkets avslut samt vid öppningar.

Läs mer om olika sorters kramlor på JOMAs hemsida:

joma.se

Här hittar du vårt sortiment av Kramlor.

Armering

Generellt placeras armering i liggfogarna som horisontell armering. Det kan också finns tillfällen då vi behöver använda oss av vertikal armering. Denna armering utförs generellt som gängstänger som fästs i en balk med ankarskenor i underkant och går sen igenom murverket och spänns fast i ovankant med en bricka.

  1. En armeringsstege kontinuerligt i liggfogen mellan fösta och andra skiftet vid alla upplag byggnaden runt. Detta gäller vid alla upplag, t.ex. vid sockel, på balkongplattor samt vid upplag på tak och konsoler.
  2. En armeringsstege i närmsta liggfogen under öppningar i samtliga plan.
  3. En armeringsstege i närmsta liggfogen över öppningar på första plan vid alla upplag. Detta innebär alltså att ett fönster som tekniskt sett är på andra plan men över en balkongplatta, som skapar upplag på andra plan, ska ha en armeringsstege över sig.
  4. En armeringsstege i var fjärde fog vid ihopmurade hörn.
  5. Extra armering vid svaga snitt.

Glidskikt

Glidskikt används som ett medel för att motverka friktion mellan sockel och skalmur så att denna skalmur lättare kan ta upp de rörelser som uppstår vid temperatur- samt fuktskillnader.

Glidskiktet läggs på en plan sockeln varpå man börjar mura på detta glidskikt. Glidskiktet kan med fördel användas för att öka avståndet mellan rörelsefogar i en fasad (Läs mer om rörelsefogar i avsnittet Rörelsefogar).

Vi kan tillhandahålla en produkt från JOMA kallad Kombiplåt. Detta är ett glidskikt som även har ett vattenutledande membran på baksidan. Man kombinerar alltså vattenutledning med glidskikt.

Läs mer om detta gliskikt på JOMAs hemsida:

joma.se

TM-ränna

TM-rännan är en produkt vi kan tillhandahålla för att förhindra vatten som rinner på insidan av teglet att hamna på fönsterkarmarna. Rännan läggs i skiftet ovan det prefabricerade murstensskiftet och dras ut minst 100mm på varje sida om öppningen. Det vatten som rinner ner på rännan på insidan av teglet ska då tas upp av rännan och föras ut till sidorna.

Det är av extra vikt att brukstuggor inte trillar ner i rännan som förhindrar vattnet från att ledas ut till sidorna. Detta bör muraren vara uppmärksam på vid användning av TM-rännor.

Läs mer på JOMAs hemsida:

joma.se

Musstopp

Ventilationsnätet är tillverkat av svetsad, rostfri tråd i ett format som passar de flesta stötfogar. Finns i två höjder, 65 & 90 mm.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat