Tegelbalkar

Tegel har god förmåga att ta upp tryckspänningar men sämre på dragspänningar. Tegelbalkar kompenserar dragspänningen över öppningar i fasaden. Balken armeras genom att tegelstenar sågas ur, spännarmeras med armeringsjärn och fylls med betong. Balken bär i sig inga laster utan kräver övermurning för att bilda en enhet. Tegelbalkar – egentligen murstensskift – ger unika arkitektoniska möjligheter.

Komplett projekt

Tegelmäster erbjuder professionell rådgivning och murverksprojektering redan i idéfasen av byggprojekt. När byggnaden realiseras kan vi leverera ett komplett projekt, inklusive dokumentation. Det sparar oftast både tid och pengar.

Dubbelskifts balk

Enkelskifts balk

Rullskifts balk

Rullskifts balk – med bygel

Rund balk

Välvd balk

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat