Tegelmäster > Hållbarhet > BrickECO™ ett klimat- och miljövänligt tegel

BrickECO™ ett klimat- och miljövänligt tegel

Vi på Tegelmäster arbetar ständigt med klimatförbättrande lösningar. Målet är en 100% fossilfri fasad. BrickECO ser precis likadana ut och består av precis samma naturliga material som tegel alltid gjort – lera. Skillnaden är att välja biobränslen i produktionen. Detta gör större skillnad än vad du tror!

BrickECO™ vårt erbjudande

Vi jobbar mot FN:s globala mål om klimatneutralitet 2045 genom att minska utsläppen från fossila bränslen och erbjuda en klimatneutral tegelsten. Vi har kommit en bit på vägen och medan ni fortsätter att bygga, så fortsätter vi att förfina vår produktion och logistik.

I dag kan vi erbjuda tegel tillverkat med klimatneutrala bränslen där el kommer från certifierad sol och vindkraft och bränning sker med biogas. Detta reducerar våra utsläpp av fossil CO2 med mer än 50%. Teglet kan sedan transporteras ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO100). Denna åtgärd reducerar det totala klimatavtrycket med 90%. Vi tagit fram en märkning som vi har namngett brickECO för att förenkla dina val av byggmaterial. Nu är det upp till dig att göra ett aktivt och klimatsmart val, välj brickECO!

För att själv räkna på din fasads klimatpåverkan, se våra EPD:er.

Ladda ner EPD

 

Vad kostar brickECO™?

Ett klimatsmart val kostar endast 1 kr extra per sten. BrickECO har exakt samma egenskaper och utseende som traditionellt tillverkat tegel. Den är lika slitstark, står lika bra mot väder och vind och är lika vacker i färg och yta. Den enda skillnaden är att klimatpåverkan minskas med minst 50%. Det kallar vi en prisvärd klimathandling!

Vårt tegel brickECO™ är ett bra miljöval!

På Tegelmäster erbjuder vi dig möjligheten att göra skillnad. Genom att välja ett tegel som är producerat med biogas minskas tegelstenens klimatpåverkan med minst 50% – Vi kallar produkten brickECO™.

Miljöcertifieringar av byggnader & produkter

Det finns flera nationella och internationella miljöcertifikat samt flera olika nivåer i en certifiering. Vi på Tegelmäster har tegelprodukter som lämpar väl och är ett bra val inför en miljöcertifiering.

Tegelmäster är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC) som erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. SGBC stödjer företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål och arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer om SGBC:

sgbc.se

Tegelmästers miljöcertifikat brickECO™

Som bevis på att du valt ett brickECO™ tegel från Tegelmäster, får du ett unikt certifikat från vårt tegelbruk.

På certifikatet står det beskrivet hur hög energiförbrukningen och växthusgasutsläppen varit i tegelproduktionen. Resultatet kan du sedan använda i din klimatdeklaration och kan ligga till grund för en revision mot olika certifieringssystem.

När ni väljer brickECO så har ni även möjlighet att få en skylt med logotypen brickECO, framtagen och monterad av oss på Tegelmäster. Skylten är inte bara en vacker detalj utan visar också på att byggnadens fasad är uppförd med ett lågt klimatavtryck. Den kan t.ex. fästas vid byggnadens entré tillsammans med andra eventuella certifikats skyltar, men detta bestämmer såklart ni.

Miljöcertifikatet brickECO™

Kontakta oss för mer information om certifikat och bedömningar.

Miljöbedömningar av tegel

Våra tegelprodukter finns med i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar.

Läs mer om Byggvarubedömningen:

byggvarubedomningen.se

SundaHus

SundaHus bedömer byggvaror på uppdrag av företag och organisationer i syfte att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.

Läs mer om SundaHus:

sundahus.se

Biobränsle - visste du att...

Biobränsle är ett förnyelsebart drivmedel som produceras av biomassa, vilket kan utgöras av t.ex. restprodukter från jordbruk, avlopp och avfallsprodukter. Biobränsle kan dels användas som ersättare till naturgas i form av biogas, men kan också agera ersättare till diesel i form av HVO100 m.m.

Förbränning av biogas förorsakar lika stora koldioxidutsläpp som förbränning av fossila bränslen gör. Skillnaden är att den koldioxid som släpps ut vid förbränning av biobränslen ändå skulle släppts ut vid förruttnelse av biomassan. På det här sättet kan biogas anses ha nettonollutsläpp – vi har alltså ett plus-minus-noll-läge. Förbränning av fossila bränslen däremot är koldioxid som aldrig skulle släppts ut i atmosfären, då de har pumpats eller grävts upp maskinellt ur marken. Fossila bränslen ger alltså ett onaturligt tillskott av koldioxid till atmosfären.

Läs mer om det här:

naturvardsverket.se

Hur arbetar vi med klimat & miljö?

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Vill du snacka miljö?
Hör av dig till oss

phone
chat