BIM

Tegelmäster har tagit fram digitala tegelmaterial för stöd i en arbetsprocess med BIM. Dessa hjälpmedel ger dig som arkitekt möjlighet att visualisera valt tegel på olika byggnader samt hämta ut information från de digitala tegelmaterialen för exempelvis textning på ritningar och kulörbeskrivningar.

Lösningarna kan skilja sig något och ger olika möjligheter beroende på vad som är möjligt och praktiskt användbart i Revit respektive ArchiCAD. Bl a så ligger mer information med från start i Revit och i ArchiCAD så att det är enklare att utöka materialen. Du ser alltså hur konstruktionen ser ut i 3D och får samtidigt information om övriga ingående material i murverket. Vidare kan du samordna utförandet i en digital modell med fysiska murverksmått och summera mängden tegel om du vill.

Tegelmästers BIM-stöd är till för att visualisera och för att enklare jämföra och välja fasadtegel samt hjälpa till på vägen till dokumentation av ritningar samt övriga handlingar. Lösningen är helt enkelt avsett som en service för dig när du ska dokumentera presentera din idé.

Tegelmästers koncept för BIM till Revit

Färdiga texturer med Vilt förband, murverksmått samt tillhörande information, ex. fog Skanör (ljus) och Böste (mörk), undantag Petersen Tegel D-serie (betraktas endast som ljus och mörk fog). Önskar du andra texturer och förband med olika kombinationer, står dig fritt att utveckla lösningen genom att skapa egna texturer med hjälp av vår Murdesigner och ladda hem för användning. För Petersen Tegl finns möjlighet i de bifogade texturerna eller att ladda hem fler från deras hemsida.

Så här gör du

Ladda ner – “BIM-objekt-for-Revit.zip”

Följ beskrivningen som finns på startsidan i mallfilen för Revit.

I filmerna nedan kan du se grunderna för hur konceptet är tänkt i Revit.

 


1. Generell överblick av konceptet i Revit

 


2. Välj tegeltyp och för över från Tegelmästers mallfil

 


3. Ändra Murverksförband/Pattern

 


4. Skapa nytt material, Ladda hem textur från Tegelmäster

Tegelmästers koncept för BIM till ArchiCAD

Färdiga texturer med Vilt förband, ex. fog Skanör (ljus), Böste (medel) och Mölle (mörk). Fler murverksförband ligger med som ”Fills” i filerna som laddas ner. Beskrivningar finns för murverk i filerna som exempel att använda . Färdiga detaljer som kan utvecklas vidare till deras projektspecifika väggdefinitioner för öppningar och grund/sockel.

Så här gör du

Ladda ner och packa upp zipfilen och öppna ”Tegelmäster för ArchiCAD.pln”. Instruktioner finns på worksheet.

Ladda ner – “Tegelmäster-ArchiCAD.zip”

Filmerna nedan visar hur konceptet är tänkt i ArchiCAD plus hur du skapar egna tegeltexturer med Tegelmästers Murdesigner.

 


1. ArchiCAD

 


2. Tegelmästers Murdesigner

Tegelmästers koncept för visualisering och murverksmått till övriga program

För övriga program, t ex. AutoCad eller 3DS Max. Möjlighet att visa samt visualisera Vilt förband med rätt murverksmått.

Så här gör du

Ladda hem filerna nedan och lägg in i på rätt plats i programmiljön och använd enligt ditt CAD-/Visualiseringsprograms möjligheter.

Ladda ner – “Tegelmäster_Förband.zip”
Ladda ner – “Tegelmäster_Texturer.zip”
Ladda ner – “AutoCAD-Murverksförband.zip”

Färdiga texturer med Vilt Förband och fog Skanör (ljus) och Böste (mörk), undantag Petersen Tegel D-serie (betraktas endast som ljus och mörk fog).

Vill ni koppla på information om tegeltyperna med enskilda CAD-programs möjligheter, ladda hem följande MS Excel fil och knyt informationen till era objekt. Ex. länkar till produktblad eller en kortare beskrivningstext.

Ladda ner – “Tegelmäster-tegeltyper-och-information.xlsx”

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat