Tegelmäster > Teknik > Murningsmetodik

Murnings­metodik

Hur påverkar klimat, väder och vind utförandet av själva projektet? Här hittar du mer information om vad som är viktigt att tänka på kring underhåll, skötsel och drift.

Avtäckning & vattenutdelning

Efter dagens murningsarbete ska murkrönet täckas för att skydda murverket/isoleringen från regn. Det är viktigt att skydda murverket mot regn för att minska uppkomsten av utfällningar på teglet när uttorkning sker. Ju blötare murverk, desto större utfällningar.

Tegelväggar som står under ständig vattenbegjutning kan också få färgskiftningar som inte återgår till ursprungsfärgen. Därför är det mycket viktigt att man ser till att regnvatten leds ut från tegelväggen. Ofta sätts hängrännorna upp men inte stuprören av förklarlig anledning. Sätt på ”plaststrumpor” och led ut vattnet från murverket – det blir lite trevligare på arbetsplatsen också.

För skydd av murverket gäller:

  • Effektiv vattenavledning vid upplag och muröppningar
  • Riktigt utförda avtäckningar av murkrön

Vinter- & sommarmurning

Tegelstenen och bruket måste samverka i det färdiga murverket. Vid murning i kyla och värme krävs lite planering och åtgärder för att säkerställa denna samverkan.

En åtgärd vid vintermurning kan vara att tillsätta en frostskyddstillsats i murbruket som ska förhindra bildning av iskristaller vid minusgrader. En annan kan vara att hålla bygget varmt genom att täcka in fasaden genom skyddstäckning av ställningen samt genom uppvärmning av fasaden med infravärme.

Vid sommarmurning kan man också täcka av murverket med skyddstäckning av ställningen för att förhindra direkt solljus. Man kan även tillsätta en retarder i murbruket som ska förhindra att murbruket stelnar för fort.

Läs mer om murbruk på Webers hemsida:

www.weber.se

Skötsel- & driftsinformation

Skötselanvisningar för fasadtegel

Långsiktig skötsel
Ett murverk kräver normalt ett minimum av underhåll. Otäta fogar skall efterfogas så att murverket hålls tätt. Murverket får ej bestrykas med något preparat utan tillverkarens godkännande. Stuprör etc. skall hållas rena så att avvattning från t.ex. tak ej sker mot murverket.

Rengöring
Rengöring av murverk kan ske med vatten och normala tvättmedel. Vid försiktig användning kan tvättning ske med högtryck, men man riskerar då att skada fogarna. Okända tvättmedel kan missfärga murverket – försiktighet anbefalls.

Salt- och kalkutfällningar

Varför får man utfällningar?
Om det nymurade murverket utsätts för kraftigt regn (inom 2-8 veckor) och uttorkningen därefter sker långsamt kan det bildas framförallt saltkristaller på ytan av teglet. Störst risk för utfällningar är på murverk som uppförs under vinterhalvåret.

Vad gör man när man har drabbats av utfällningar?
Eftersom utfällningarna till största del består av salter som är lättlösliga i vatten, försvinner de normalt vid regn men kommer ofta tillbaka när väggen torkar ut. Dock klingar utfällningarna av med tiden. Normalt sett försvinner de för gott, med hjälp av väder och vind, inom ett eller två år.

Vår rekommendation är att låta naturen ha sin gång och inte försöka tvätta bort utfällningarna.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat