Tegelmäster > Hållbarhet

Hållbart i trippel bemärkelse

Att tegel är hållbart har vi vetat om i tusen år. Men visste du att det är hållbart både för din budget och för miljön också? Här kan du läsa mer om hur tegel står sig mot andra byggnadsmaterial både ur ett ekonomi- och miljöperspektiv.

Klimatsmart - Teglets fördelar ur klimat- och hållbarhetssynpunkt

Vi står alla inför utmaningen att minska våra klimatavtryck här och nu. Vi har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten.

Idag kan vi erbjuda tegel tillverkat men klimatneutrala bränslen där el kommer från certifierad sol och vindkraft och bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO100). Eftersom man inte ser någon skillnad på tegel som är bränt med biogas och naturgas har vi tagit fram en märkning. Så nu är det upp till dig att välja.

Vårt klimatsmarta tegel kostar endast 1 kr mer per sten och då sparar du minst 50% i utsläpp av växthusgaser. Teglet ser exakt likadant ut och har exakt samma egenskaper som tegel bränt på traditionellt vis med naturgas – Bara lite KLIMATSMARTARE!

100% mindre underhåll de första 100 åren!

Hållbarhet

Val av material spelar roll. När man väljer material måste man balansera livslängd mot klimatpåverkan i själva byggprocessen. Vill man förenkla det kan man säga att det är en bra investering för klimatet att använda material som håller längre och kräver mindre underhåll.

Underhåll

En tegelfasad är inte bara vacker. Den är mer eller mindre underhållsfri. För något som är viktigt att ta hänsyn till i val av fasadmaterial är kostnaden för framtida underhåll. Skillnaden på olika fasadmaterial märks redan efter 10 år då vissa fasader kräver underhåll. Andra efter 15, 20 eller 30 år medans en tegelfasad klarar ofta minst 100 år innan det krävs något underhåll.

Ekonomi

En tegelfasad klarar ofta minst 100 år innan det krävs något underhåll. Det är alltså ganska lätt att tänka sig att det är ett bra val ur ett ekonomiskt perspektiv. När vi pratar byggnader har vi ett perspektiv på 100 – 200 år, eftersom det ger en bättre bild av konsekvenserna på sikt av val av material och utförande. Och när det kommer till smarta material ur ett ekonomiskt perspektiv är tegel i topp.

Vad säger forskarna?

KTH - Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram en rapport där man jämför olika fasadmaterial, Rapport nr. 2130, KTH/Byggvetenskap, Avd. Hållbara Byggnader, september 2021.

Studien visar att olika tidshorisonter ger olika bilder av både klimatpåverkan och kostnader och att samtidig analys av flera analysperioder, varav minst ett som någorlunda motsvarar en potentiellt förväntad livstid för byggnaden, kan ge ett bättre beslutsunderlag genom att belysa både klimatbelastning över tid, inverkan av alternativens underhållsbehov och potentiella förbättringsmöjligheter.

 

Ladda ner – ”Livscykelanalys-av-olika-fasadmaterial.pdf”

Triss i hållbarhet

Inte bara slitstarkt — utan fördelaktigt ur ett ekonomi- och miljöperspektiv.
phone
chat