Tegelmäster > Hållbarhet

En hållbar framtid

Byggbranschen, såväl som alla andra branscher står inför ett stort skifte, där fossila energikällor måste fasas ut för att istället ersättas med förnyelsebara. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det här innebär att vi måste agera nu, både vi som leverantörer och även du som kund. Alla har möjlighet att förändra sina val till det bättre.

Att välja grönt gör skillnad!

I planeringen av en byggnad bör du tänka på det avtryck på klimatet som byggnaden utgör under hela sin livstid. Fördelarna med en tegelfasad är att den kräver väldigt lite underhåll. Tegel är ett naturligt material som håller över lång tid. Vissa andra fasadmaterial behöver renoveras redan efter 10 år, medan en tegelfasad inte kräver större underhåll de närmsta 50 åren. Det gör att tegel inte bara är bra för plånboken utan även är bra för miljön.

Tegel är slitstarkt byggnadsmaterial anpassat för det nordiska klimatet. Det håller ett jämnt inomhusklimat och är därför det perfekta byggnadsmaterialet. Vi erbjuder dig som ska investera i en vacker tegelfasad, möjligheten att vara med och göra skillnad för framtiden! Nu kan du som kund göra grönare val hos oss på Tegelmäster!

Tegel som är ett bra miljöval - brickECO™

På Tegelmäster erbjuder vi dig, som ska investera i en vacker tegelfasad, möjligheten att göra skillnad. Genom att köpa tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Den här produkten kallar vi brickECO™.

Hur vi arbetar med miljö & hållbarhet

Vi på Tegelmäster och våra leverantörer av tegel och murverksprodukter har tillsammans gått ihop för att dela denna målbild om ett klimatneutralt Sverige. Vi tror att genom analys och innovativa lösningar i hela produktionskedjan, från när lera grävs upp till när teglet levereras och muras upp, kunna minska vårt klimatavtryck avsevärt.

Våra miljömål

Fördelarna med tegel som fasadmaterial

En tegelfasad är inte bara vackert att titta på. Det finns flera fördelar med att välja tegel som fasadmaterial.

Ett naturligt material

Tegel innehåller endast naturliga ämnen som lera, sand, sågspån och mineraler, inga giftiga tillsatser. Vi säljer närproducerat tegel från Danmark på Jylland och Fyn, där leran grävs upp från lertag belägna strax intill tegelbruken. Vi kan därför härleda varifrån exakt varje beståndsdel kommer från, inga konstigheter.

Teglets långa historia

Vårt tegel har en lång historia då flera av våra tegelbruk har varit i drift sedan mitten av 1700-talet. Det visar på stor kunskap och expertis. Tekniken har förändrats och ugnarna har optimerats och uppgraderats allt eftersom. De ska kunna möta dagens miljökrav, dra så lite energi som möjligt men samtidigt brännas i tillräckligt hög temperatur. I dag kan flera av våra tegelbruks ugnar drivas med biogas, vilket halverar kilmatavtrycket. Bakom varje bruk finns alltså stor företagsanda och engagemang för att få fram den bästa tegelstenen!

Slitstarkt och tåligt

Tegel är slitstark och håller över lång tid. Den står mot kyla, regn och värme. En tegelfasad håller ett jämnt inomhusklimat trots hårda väderväxlingar. Tegel är därför det perfekta byggnadsmaterialet för vårt skandinaviska klimat. Tegel klarar dessutom höga vibrationer i marken t.ex. från tungt trafikerade vägar nära byggnaden.

0 underhåll = 0kr

En tegelfasad är i stort sett underhållningsfri. Skillnaden mot andra fasadmaterial märks redan efter 10 år, då tegelfasaden inte kräver något underhåll alls. Så även om tegel som byggmaterial och murningen i sig kan vara mer kostsam än ett annat fasadmaterial, är det absolut ekonomiskt gynnsamt att välja tegel i långa loppet!

EPD - miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) beskriver produktens miljöpåverkan ur hela produktens livscykel. Värdena använder du inför en livscykelanalys (LCA) för den planerade byggnaden. Vi är transparenta i vår produktion och därför erbjuder vi EPD:er på samtliga tegelstenar i vårt sortiment.

Hur arbetar vi med klimat & miljö?

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Triss i hållbarhet

Inte bara slitstarkt — utan fördelaktigt ur ett ekonomi- och miljöperspektiv.
phone
chat