Tegelmäster > Hållbarhet > Vad vi kan erbjuda

Vad vi kan erbjuda

På Tegelmäster erbjuder vi dig, som ska investera en vacker tegelfasad, möjligheten att göra skillnad.

Tegel är byggnadens bästa vän. Det är i stort sett oförstörbart material som kan stå år efter år och som inte kräver tillsatser av kemiska ämnen eller är industriellt påverkade. En gedigen och hållbar produkt som ger sunda och hållbara bostäder för framtiden.

Naturligt och närproducerat tegel

Tegelmäster säljer i första hand lokalproducerat byggnadsmaterial som är tillverkat i Norden. Leran är uppgrävd intill tegelbruken och bränns på respektive tegelbruk på Jylland och Fyn i Danmark.

Tegel innehåller endast naturliga ämnen som lera, sand, sågspån och mineraler, inga onaturliga tillsatser. Tegelmäster säljer lokalproducerat byggnadsmaterial som är tillverkat i Norden. Leran är hämtad intill tegelbruken och bränns på respektive tegelbruk på Jylland och Fyn i Danmark. Vi kan därför härleda varifrån exakt varje beståndsdel kommer från, inga konstigheter.

På tegelbruken övervakas varje moment i processerna så att inget frångår den satta standarden. Det tas också stickprover som jämförs och kvalitetssäkras. Allt sker på tegelbruken.

Återbruk och återvinning på tegelbruken

Tegel bidrar till väldigt lite restmaterial. Det mesta av spillet återanvänds i nya tegelstenar. En majoritet av spillet går tillbaka till maskinen som maler ner tegelstenen på nytt tillsammans med ny lera för att sedan bli tegel igen. Resterande spill återbrukas på annat sätt.

Värmen från bränningen i den flera meter långa tunnelugnen är utformad för att dra nytta av all värme som blir över. Jämfört med den äldre ringugnen ger tunnelugnen en jämnare bränning och mindre andel restprodukter. Värmen som blir över går till att torka leran som ännu inte har bränts.

En underhållsfri fasad

Tegel är ett av de mest tåliga och underhållsfria fasadmaterialet som finns på marknaden.

Man brukar räkna på att en tegelfasad klarar minst 100 år utan större underhåll. Att man hittat en försvarsmur av bränt tegel från 1290 f.Kr. kring Babylon, är ett argument på att tegel är ett hållbart material. Det är alltså ganska lätt att räkna ut att tegel är ett bra val ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trots det är det bra att se över sitt tegelhus med jämna mellanrum för att se om murverket är i gott skick. Om det är något som kräver underhåll på en tegelfasad så är det fogen, och det är relativt lätt att laga en sprucken fog. Det är bara att knacka bort den skadade fogen några cm in och sen på med nytt murbruk. Om man i stället är observant på sitt tegelhus och lagar de stora fogsprickor som kan ha uppstått, samt har förebyggt med fungerande dräneringssystem och oskadade rörledningar, bör du ha fin fasad som håller i många år. Och därför är tegel i topp när det kommer till smarta material ur ett ekonomiskt perspektiv.

Minskat växthusgasutsläpp med brickECO™

På Tegelmäster erbjuder vi dig, som ska investera en vacker tegelfasad, möjligheten att göra skillnad. Genom att köpa tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas. Den nya produkten kallar vi för brickECO™.

Idag kan Tegelmäster uppnå minskat klimatavtryck med minst 50% med vårt klimatvänliga tegel, brickECO. Detta kan uppnås med produktion med el från vindkraft och tegel bränt med biogas. Transporten ut till byggarbetsplatserna kan också ersättas med biodiesel (HVO100), vilket ger en reduktion av klimatpåverkan med 90%.

Se hela uträkningen

Lika snygg om 100 år

Inget är lika vackert som en äldre tegelvägg. Den visar på en lång historia, ett hantverk och ett vackert material.

Tegel är lika vacker nu som för flera 100 år sen när leran formades och brändes till en tegelsten.

Vi på Tegelmäster tröttnar aldrig på tegel. Tegel finns i flera olika format, färger och man kan vackert kombinera en tegelfasad med andra material som betong och trä. Tegel kan muras i olika förband och med murbruk i olika kulörer. Det finns dessutom flera murningstekniker och konstruktionsmöjligheter. Möjligheterna är oändliga och vi på Tegelmäster vill visa våra vackra tegelbyggnader och också påvisa mångfalden av möjligheter.

 

Låt dig inspireras

Hur arbetar vi med klimat & miljö?

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Vill du snacka miljö?
Hör av dig till oss

phone
chat