Tegelmäster > Om oss

Tegelmäster

Vi är din långsiktiga, kunniga och innovativa leverantör av tegel och murverk.

Vi erbjuder produkter och tjänster som gör det möjligt att genomföra dina projekt, och att göra dem unika, hållbara och vackra. Genom engagemang, erfarenhet och hög servicegrad blir vi en partner i projektet – oavsett storlek. Vi är gärna med redan från ritbordet och till färdigt projekt.

Hållbarhet är vår styrka

Tegel är ett material med unika kvaliteter och som använts i mer än 5 000 år. Inget byggnadsmaterial är så hållbart, utifrån många aspekter. Det är ett naturligt material som består av lera och vatten. Det är också ett material som andas, som är hållfast och varaktigt. Tegel åldras vackert utan att kräva särskilt underhåll. Och det kan återanvändas. Tegel är ett sunt material för nu- och framtid.

Vi är mästare

Tegelmäster har all den specialkunskap om tegel och murverk som krävs i olika projekt. Vi arbetar nära våra kunder och bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi kan erbjuda allt från enskilda produkter till komplett leverans av samtliga ingående delar i murverket. Tegelmäster har också en rad servicetjänster för att underlätta och säkerställa tegelprojekt.

Våra tegelbruk

Tegelmäster ägs av tre danska tegelbruk. Tegelbruken är belägna på Jylland och Fyn i Danmark, är privatägda och har en lång historia av tegeltillverkning.

Tegelbrukens historia

location_on
location_on
location_on
Gråsten Teglvaerk A/S expand_less
Teglverksvej 14
6300 Gråsten
DANMARK

Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet.

1922 köptes tegelbruket av Johan Heinrich Clausen, som också ägde Hillerød Teglværk. Hans son Erik Clausen övertog bruket 1931. Efter hans död 1959 drev änkan Elisabeth Omogen Clausen tegelbruket vidare.

1962 eller 1963 ombildades bolaget till ett aktiebolag, med familjemedlemmar, tegelmästare Peter Hansen och de övriga bruken runt Nybøl Nor som aktieägare. Under de följande åren skedde flera ändringar i ägarkretsen. Mellan 1982 och 1984 låg bruket stilla på grund av avsättningssvårigheter.

Tegelmästare Peter Hansen blev direktör 1963 och avled 1983. Hans son Erik Hansen övertog direktörsstolen 1984. På slutet av 80-talet var bruket i behov av stora investeringar, vilket de bruk som ägde det inte var intresserade i. Samtidigt var det priskrig på tegel och förtjänsten var dålig. Det medförde att Carl Matzen övertog aktierna 1988. Tegelbruket drivs idag av sonen Peter Matzen (på bilden).

Matzen Teglvaerk A/S expand_more
Havnevej 44
6320 Egernsund
DANMARK

1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Idag ägs det av Peter Matzen (på bilden).

Tegelbruket är en av Danmarks äldsta industriverksamheter som under alla år ägts av samma familj och bedrivit verksamheten på samma plats.

Tegelbruket var ursprungligen ett gårdstegelbruk, och ägarbostaden ligger vid sidan av. Jorden är i dag utarrenderad.

När ett tegelbruk har legat så många år på samma ställe så sätter det naturligtvis sina spår. Tydligast är lergravarna, men byggnaderna berättar också sin historia. Man kan således finna spår efter de tre ugnstyper som har använts på bruket. Två ekstolpar i den ena lagerhallen har på tre meters höjd tydliga brännspår. Stolparna sägs ha funnits på den gamla kammarugnen. Delar av av den gamla ringugnsbyggnaden anas ännu, och tunnelugnen som använder senaste teknologi – används var enda dag…

Petersen Tegl A/S expand_more
Nybölnorvej 14
6310 Broager
DANMARK

Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led.

Det 6,5 km², stora Nyböl Nor var då, likväl som nu, idealisk för tegelproduktion. Längs norets kuster var det rikligt med lera från istiden och en segelbar direktförbindelse med Flensborg Fjord. På 1700-talet låg tegelbruken sida vid sida. Med dåtidens omkring 50 tegelbruk var koncentrationen Nordeuropas största. Idag finns det sex tegelbruk kvar.

Från att vara ett lokalt tegelbruk, grundat för mer än 220 år sedan, har Petersen Tegl utvecklat sig till att vara en högt specialiserad verksamhet med global export. Utvecklingen har föregåtts – och föregår fortsatt – i samarbete med arkitekter från hela världen.

Hur går det till när en slagen tegelsten skapas?

Följ med in i fabriken och se hur blöt lera pressas ut från en mall, innan den torkas och bränns. Det är såhär en slagen tegelsten formas!

Våra produkter

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat