Kolumba

Kolumba är en handslagen, handstruken tegelsten av tysk, engelsk eller dansk lera och producerad av Petersen Tegl. Kolumba gasbränns vid exceptionellt hög temperatur, som varieras för att ge det vackra färgspelet och varierande textur och yta. Teglet framställs i 28 standardfärger och ett format som ger många möjligheter.

Fyra sidor

Merparten av Kolumba har måtten 528 x 37 x 108 mm. Då varje sten strukits för hand är också alla ytor likvärdiga i färgspel och ytans beskaffenhet. Det innebär att stenens alla fyra sidor kan användas i fasadmurverk. Därmed blir också Kolumba en del i arkitektens eller byggherrens kreativa process, utifrån möjligheten att utveckla egen struktur och färg på teglet.

Filter

Image of K11
K11
Image of K21
K21
Image of K22
K22
Image of K23
K23
Image of K31
K31
Image of K33
K33
Image of K36
K36
Image of K363
K363
Image of K4
K4
Image of K40
K40

Beställ produktprov

Få möjlighet att se hur tegel och murbruk bildar en enhet genom ett produktprov.
Tegelmäster erbjuder uppmurade provtavlor som tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

1Välj produkt
2Företag
3Kontaktuppgifter
Skriv i fritext vad du önskar produktprov på

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat