Kolumba

Kolumba är ett handtillverkat tegelsten av tysk, engelsk eller dansk lera, producerad av Petersen Tegl. Kolumba gasbränns vid exceptionellt hög temperatur som varieras, för att ge det vackra färgspelet och varierande textur och yta. Teglet framställs i flera standardfärger och nyanser och med ett format som ger många möjligheter.

Fyra sidor

Merparten av Kolumba har måtten 528x37x108 mm. Då varje sten strukits för hand är också alla ytor likvärdiga i färgspel och ytans beskaffenhet. Det innebär att stenens alla fyra sidor kan användas i fasadmurverk. Därmed blir också Kolumba en del i arkitektens eller byggherrens kreativa process, utifrån möjligheten att utveckla egen struktur och färg på teglet.

Välj en brickECO-tegelsten!   

Vi på Tegelmäster har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten. Teglet som kan fås i en stor variation av färger och är tillverkat i en klimatneutral process där bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO100). Att bygga något som är beständigt, håller länge och kan återbrukas utan att rivas borde vara självklart — det är smart både för klimatet och plånboken. Läs mer om brickECO™ och ladda ner våra EPD:er under Hållbarhet.

Filter

Image of K21
K21
Image of K22
K22
Image of K23
K23
Image of K31
K31
Image of K33
K33
Image of K36
K36
Image of K40
K40
Image of K41
K41
Image of K43
K43
Image of K44
K44
Image of K46
K46
Image of K47
K47
Image of K48
K48
Image of K49
K49
Image of K51
K51
Image of K56
K56

Beställ produktprov

Få möjlighet att se hur tegel och murbruk bildar en enhet genom ett produktprov.
Tegelmäster erbjuder uppmurade provtavlor som tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

Provtavla tegel och murbruk

*” anger obligatoriska fält

1Välj produkt
2Företag
3Kontaktuppgifter
Skriv i fritext vad du önskar produktprov på

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat