Tegelmäster > Teknik

Teknik

Ett material med stora möjligheter. Tegel har använts som byggnadsmaterial i tusentals år. Under den tiden har metoder förfinats och idag är möjligheterna med tegel större än någonsin. På den här sidan hittar du det mesta som är viktigt att tänka på om tegelkonstruktioner i projektet du arbetar med just nu — hittar du inte vad du letar efter kan du alltid höra av dig.

Produktförklaring

Ett murverk är en murad konstruktion för en byggnad, vägg eller liknande. Murverket består av enbart tegel, kallmur, eller tegel i kombination med murbruk eller lera. Murverket ger konstruktionen beständig hållbarhet men kompletteras av kramlor, konsoler och balkar för att ge stadga och minimera risken för belastningsproblematik.

Murverksprojektering

Låt vår tekniska avdelning hjälpa er säkerställa att ert projekt utförs korrekt och riktigt. När du beställer samtliga ingående produkter från oss ingår vår tjänst Murverksanvisning — här kan du läsa mer om vad som ingår i tjänsten.

Murverksdetaljer

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på kring olika sorters tegelkonstruktioner — här hittar du det där som är viktigt att tänka på.

Murningsmetodik

Hur påverkar klimat, väder och vind utförandet av själva projektet? Här hittar du mer information om vad som är viktigt att tänka på kring underhåll, skötsel och drift.

BIM

Tegelmäster har tagit fram digitala tegelmaterial för stöd i en arbetsprocess med BIM. Dessa hjälpmedel ger dig som arkitekt möjlighet att visualisera valt tegel på olika byggnader samt hämta ut information från de digitala tegelmaterialen för exempelvis textning på ritningar och kulörbeskrivningar.

FAQ

Här samlar vi frågor och svar rörande tegel och murverk.

 

Fler frågor & svar

Hur stor kan en ligg- respektive stötfog vara?

expand_more

Enligt Eurokoderna bör fogarna ligga mellan 6-15 mm. Dock finns det krav på minimum 11 mm i liggfogarna för kramling samt bistål. Man bör därför aldrig gå under 11 mm i liggfogarna. Om man vill gå upp till större fogar än 15 mm så bör man enligt BKR minska tryckhållfastheten i murverket linjärt där man vid 30 mm stora fogar räknar med 60 % av ursprungliga tryckhållfastheten. Det är därför inte rekommenderat att gå upp över 15 mm fogar i högre hus

Vad bör man tänka på när man utformar en gesims?

expand_more

Ett fint avslut mot takfot kan utföras som en gesims. Förutom ett vackert estetiskt utseende har gesimsen till uppgift att förhindra att vatten trycks upp under takfoten och in på eventuellt organiskt material. Liggande murat tegel kan förskjutas max 20 mm men om man ovanför ett liggande tegel använder ett stående eller liggande koppförband kan man skjuta ut denna 60 mm. Det finns en stor mängd olika varianter av gesims och beroende på utseende måste man tänka på att den inte kan ”tippa” ut och att man har möjlighet att kramla murverket till en bakomliggande konstruktion. Det är viktigt i detta fall att se över om det krävs ytterligare kramling för att klara större laster än endast vindlasterna. I vissa fall, framför allt de med stora utkragningar får murentreprenören mura ett par skift i taget till murverket hunnit härda innan nästa skift muras. Se exempel på gesims nedan. Vid större utkragningar måste man tänka på att baksidan av skalmuren fortfarande ska liva och på så sätt ”fullmuras” ända upp till tegelavslut.

Kan man fälla in ett stuprör i ett murverk?

expand_more

Det fungerar bra, då kommer den även att fungera som rörelsefog i fasaden. Ofta beklär man insidan med plåt, och då är det viktigt att tänka på att dessa inte placeras för nära murverkets avslut eller öppningar så att det finns möjlighet att ta ner lasterna till en sockel.

Finns det tegel som dämpar ljud?

expand_more

Allt tegel dämpar ljud, och hur mycket det dämpar är beroende av densiteten i murverket.

Vad är viktigt att tänka på vid invändig murning?

expand_more

Det är viktigt att man tänker på att man har något att kramla till bakom muren. Om man inte har möjlighet att kramla till en stomme bakom teglet så måste en konstruktör titta på stabiliseringen av väggarna. Detta kan t.ex. ske antingen genom tvärgående väggar eller infästning av vägg nertill, upptill och i sidorna.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat