Prefabricerad slakarmerad valvbåge. Muröppning och pilhöjd är de parametrar som styr utformning av färdig balk.

Välvd balk

Mått & Material

Höjd 108/228 mm

Tegel, specialbetong och rostfri slakarmering

Montering

Läggs i bruk

Upplagslängden bör vara minimum halvsten upp till 1500 mm muröppning, däröver helstens upplag.

Stämp sätts c/c 600 mm och skall sitta så länge som brukstillverkaren rekommenderar (=murbrukets härdningstid).

Prefabricerad slakarmerad valvbåge. Muröppning och pilhöjd är de parametrar som styr utformning av färdig balk.

Liknande produkter

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat