Prefabricerat spännarmerat murstensskift. Balkens längd är lika med muröppning + 4 sten eller mer.

Rullskifts balk

Mått & Material

Höjd 108/120/188/228 mm
Standardlängd 14-83 sten
Tegel, specialbetong och förspänd rostfri armering

Montering

Balken läggs i bruk
Stämp sätts c/c 600 mm och skall sitta så länge som brukstillverkaren rekommenderar (=murbrukets härdningstid).

Prefabricerat spännarmerat murstensskift. Balkens längd är lika med muröppning + 4 sten eller mer.

Liknande produkter

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat