Tegel är inte bara hållbar som i motståndskraftig, utan också hållbar för klimatet. Att bygga i ett material som kräver lite underhåll är klimatsmart i sig, men själva teglet i sig har dock inte varit helt klimatneutralt — förens nu.

“Att bygga något som är beständigt, håller länge och kan återbrukas utan att rivas borde vara självklart — det är smart både för klimatet och plånboken.”

Vi på Tegelmäster har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten. Teglet som kan fås i en stor variation av färger är tillverkat i en klimatneutral process där el kommer från vindkraft och bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO100).

Välj en brickECO-tegelsten!   

Hela Strøjer tegls sortiment går att få biogasbränd!

CO2 neutralt producerat tegel kan framställas på olika sätt. Den mest populära och ekonomiska tegelstenen är producerad och bränd på traditionellt vis, men genom grön och CO2 neutral biogas. Men det är också möjligt att producera tegelsten med grön el från vindkraft i en särskild mikrovågsugn och på så sätt minska koldioxidutsläppet. Denna teknologi är fortsatt under utveckling och Strøjer Tegl är i framkant vad gäller forskning och utveckling av denna teknologi med fokus på elektrifieringen

Matzen och Gråsten tegl 

Hela sortimentet från Matzen och Gråstens tegelbruk kan fås som brickECO™-tegel, bränt med biogas. Vi kan även erbjuda transporter som drivs av biodiesel (HVO100).

Ladda ner – “EPD Matzen tegelbruk”
Ladda ner – “EPD Matzen tegelbruk Biogas”
Ladda ner – “EPD Gråsten tegelbruk”
Ladda ner – “EPD Gråsten tegelbruk Biogas”

Petersen tegl

Petersen tegelbruk EPD:er, tegel bränt med biogas:

Ladda ner – “EPD Petersen tegelbruk”
Ladda ner – “EPD Petersen tegelbruk Biogas – Cover och Kulumba”

Läs mer om hur vi arbetar hållbart här.

Ladda ner samtliga EPD:er här.