”Samspelet mellan vegetation och tegel var i fokus i projektet Lundaportens trädgårdstad. Den biologiska mångfalden var även en viktig del liksom dagvattenhanteringen”, säger Anja Hesselgren, landskapsarkitekt på Liljewall arkitekter.

Kvarteret Pilgrimen 2 i Södra Råbylund visar hur lekfull arkitektur och noggrant valda material och växter kan harmonisera med omgivningen och berika. De sex flerfamiljshusen, som tillsammans erbjuder 113 nya hem, står som bevis för en framtid där bostadsutformning går hand i hand med miljöhänsyn.

Den varierade bebyggelsen följer områdets naturliga sluttningar, och tegelklädda flerbostadshus och radhus med träpanel tillför visuell mångfald och spelar en viktig roll i att skapa en lugn och inbjudande miljö. Det handslagna teglet 3255 Red Shade av Matzen Tegl valdes ut tidigt i projektet av arkitekt och byggherre LKF efter ett besök i Köpenhamn. I fasaden är glaserade tegel inmurat slumpmässigt, olika kulörer för varje fasad.

Det är i detaljerna som “Lundaportens trädgårdsstad” verkligen lyser. Återbrukat tegel i gabioner och teglade sittmurar som ramar in upphöjda planteringar, samt klätterväxter som slingrar sig mot tegelfasaderna. Det visar på en djup förståelse för hur material och vegetation kan samverka för att skapa levande och hållbara utemiljöer. De naturinspirerade lekytorna och de öppna dagvattenlösningarna, som välkomnar och tillgodoser barnens behov av lek och utforskning.

Uppdragsgivare: LKF
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Tegel: Red Shade 3255
Byggentreprenör: JSB Construction AB

Fotograf: Emma Karlsmark Elfstrand