Med sin erfarenhet från Derome som mur- och puts-säljare och som fasad-säljare på Combimix AB, har Daniel en fantastisk bakgrund och expertis för att kunna hjälpa dig med tegelfasaden. Daniel motiveras av att arbeta med hela processen, från första kontakten till en lyckad affär. liten som stor.

Vi ställde så klart frågan, varför Tegelmäster?
“Tegelmäster är i mina ögon ett företag som alltid har borgat för kvalitet. Detta gäller såväl tegel som projekteringar, tillgänglighet och service. När chansen dök upp, var valet enkelt”, var svaret från Daniel.

Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med vår nya kollega och hoppas hans passion och erfarenhet ska kunna bidra till kreativa projekt.
Varmt välkommen Daniel!