Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Så beskriver prisjuryn det vinnande kontorshuset, som ritats och byggts i anslutning till en byggnad från 1897, ritad av Ernst Krüger.

“En märkvärdig gestalt
som vilar vackert i arkitektur- historien men samtidigt
är sin egen.”

Byggnaden ingår i ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg intill Göta älv. Merkurhuset är en prestation i perfekt balans. Och med ett mästerligt utfört murhantverk. Stenen som pryder Merkurhuset är av Flensburgformat, heter D91 och kommer ifrån Petersen Tegl.

Juryns vinnarmotivering

” En märkvärdig gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien men samtidigt är sin egen. I ett trångt läge i staden infogar byggnaden sig. På samma gång äger den sin plats – en prestation i perfekt balans. De egensinniga gavlarna bör framhållas, tillsammans med ett slags ”takkupor” med många tolkningsbottnar. Interiört härskar materialens egen uttryckskraft. Några originella och snillrika val i en till största del enkel plan och sektion skapar en stor variation och rikedom i rumsupplevelserna. En ny typologi utanför de etablerade är kraftfullt och tidlöst.”

 

Arkitekt:
Bornstein Lyckefors

Per Bornstein – ansvarig arkitekt

Andreas Lyckefors – ansvarig arkitekt

Johan Olsson – ansvarig arkitekt

Beställare:
Platzer Fastigheter/Bygg-Göta/Forsman & Bodenfors


Tegel
:
D91 Petersen Tegl


Murare
:
Byggrex i Väst