Under rundvandringen berör vi arkitekturens konster och byggande i tegel utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. Vi promenerar med start ifrån Varvsstaden och historien kring Kockums där vi lyssnar på Restaurera. Över klaffbron längs Beierskajen för att utforska Well- certifierade Epic tillsammans med Skanska och ner mot Lantmännens Kvarteret Triton där vi inspireras av Wingårdhs. Ibland paviljonger och grönskande terrasser välkomnar vi samtal kring framtidens utmaningar gällande hållbara materialval och återbruk.

Under eftermiddagen får du lyssna på såväl arkitektens vision, som byggherrens tankar kring hållbarhet och framtidens utmaningar. Tegelmäster hoppas denna eftermiddag få bjuda på en inspirerande Tegelsafari tillsammans med Skanska Fastigheter, Restaurera och Wingårdhs.

Tegelsafari riktar sig främst mot personer inom stadsbyggnads- och byggbranschen. Anmälan krävs och antal platser är begränsat till 40 personer.