Stort grattis till Kvarteret Notskriften i Eskilstuna, Joliark AB som vann pris för Årets Fasad i kategorin Nybyggnad under Fasadforum 2020, med motiveringen:

“Årets vinnare av nyproduktionspriset, med sina starkt välkomnande egenskaper lyfter inte bara den egna stadsbilden utan utgör ett berömvärt exempel på kreativitet, samverkan och hantverkskunnande av högsta nivå. Här har staden fått ett fint tillskott till en välkomnande miljö.”

Byggherre är Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Fasadentreprenör Front RK AB.

Du hittar fler bilder och mer information under Referensprojekt Notskriften.

Läs mer på Mur & Putsföretagens hemsida:

murochputsforetagen.org