Ornitologen är ett kvarter med fokus på hög boendekvalitet. Här kommer alla lägenheter att ha balkong och alla boenden har tillgång till mobilitetsrum. Uppgiften var att ur de gamla nedgångna parkeringsgaraget och det lokala centrumet skapa ett nytt lokalt centrum, garage och så mycket bostäder som möjligt. Visionen var att ge hela området en ny framsida och markera ett levande, inbjudande och tydligare lokalt centrum för att förstärka det positiva i områdets identitet. 


Berätta lite mer om hur ni tagit tillvara på det gamla?
På platsen för vårt projekt låg fram till nyligen ett mindre centrum för stadsdelen; en liten butik, ett bibliotek och några mindre lokaler samt ett stort parkeringsgarage med en del serviceytor för fastighetsskötarna. Uppdragsgivaren LKF fastigheter AB var tidigt ute och undersökte möjligheterna till att återvinna teglet i husen som skulle rivas. När det blev klart att det var en bra kvalitet beslutade vi att vi ville använda det återvunna teglet i en lägre del mot Örnvägen som kommer innehålla en lokal krog. Området har en fin röd tegelarkitektur och det mörka röda teglet ville vi återinföra i de nya byggnaderna. Mängden återvunnet tegel vi disponerade över räckte dock inte till ett helt hus. Så vi har kombinerat nytt och gammalt, säger Marcus på Kanozi Arkitekter. 

 

Hur har vi resonerat kring material, hållbarhet och estetiskt uttryck?

Det finns ett väldigt distinkt, lite brutalistiskt anslag i bottenplan på de två husen med publika funktioner, pilastrar som är en halvsten djupa sticker ut med en och en halv stens mellanrum. Dessa pilastrar och balkonger med tegel är de strakaste inslagen i  utformningen. Just i det här projektet finns en väldigt ovanlig, snudd på unik detalj med tegelpelare framför fönsterpartier som bara består av en sten per skift. För att nå dit krävs det att man både vill och vågar tänka nytt. I kvarteret Ornitologen hjälpte Tegelmäster oss sänka klimatavtrycket genom att presentera en klimatmässigt hållbar sten som substitut till valt tegel. Här var de hjälpsamma på ett sätt som gjorde att alla i projektet kunde enas kring materialet. Ornitologen i Lund kommer att bli ett ovanligt hållbart projekt med fokus på hög standard för de boende.

Hur ser samarbetet ut med Tegelmäster?
Tegelmäster är alltid snabb med att hjälpa till och få fram prover till projekt och ta emot oss på besök för att kika på alternativ. Vi kan snacka, visa eller beskriva en referens och hur vi vill justera den åt ena eller andra hållet och då kommer det alltid förslag hur de kan blandas eller specialtillverkas om de inte redan finns. Sen är det tryggt att konstruktörerna på Tegelmäster är fantastiskt bra att jobba med. De vågar gå in med öppet sinne och diskuterar alternativa lösningar som de aldrig stött på förut. När vi väl löst detaljerna tillsammans, står Tegelmäster bakom om utformningen blir ifrågasatt. De hjälper helt enkelt till och gör så att alla kan vara trygga att vi har landat i en bra produkt, säger Marcus. Eftersom jag och många arkitekter med mig vill ha svar direkt är det fantastiskt att konstruktörerna oftast kan skapa lite tid för våra projekt när vi ringer. 

Så hur blev resultatet?

Kvarteret Ornitologen är ett projekt som beräknas vara färdigmurat under slutet av 2025. Låt oss följa upp på resultatet!

 

Byggherre: LKF Fastighets AB, Lund

Arkitekt: Kanozi Arkitekter AB

Byggentreprenör: Serneke Sverige AB