Tegel är inte bara hållbar som i motståndskraftig, utan också hållbar för klimatet. Att bygga i ett material som kräver lite underhåll är klimatsmart i sig, men själva teglet i sig har dock inte varit helt klimatneutralt — förens nu.

”Att bygga något som är beständigt, håller länge och kan återbrukas utan att rivas borde vara självklart — det är smart både för klimatet och plånboken.”

Vi på Tegelmäster har börjat en resa mot en helt klimatneutral tegelsten. Teglet som kan fås i en stor variation av färger är tillverkat i en klimatneutral process där el kommer från vindkraft och bränning sker med biogas. Teglet transporteras sedan ut till arbetsplatsen med bilar som drivs av biodiesel (HVO).

Välj en Klimatsmart tegelsten!   

Hela Strøjer tegls sortiment går att få klimatsmart!

Greenline – CO2 neutralt producerat tegel kan framställas på olika sätt. Den mest populära och ekonomiska tegelstenen är producerad och bränd på traditionellt vis, men genom grön och CO2 neutral biogas. Men det är också möjligt att producera tegelsten med grön el från vindkraft i en särskild mikrovågsugn och på så sätt minska koldioxidutsläppet. Denna teknologi är fortsatt under utveckling och Strøjer Tegl är i framkant vad gäller forskning och utveckling av denna teknologi med fokus på elektrifieringen

ReBrick är en nyproducerad tegelsten som ingår i Strøjer Tegls Recycling serie och görs av återvunna krossade tegelstenar, vilket tillsätts istället för sand för att reglera tegelstenens storlek så att de följer gällande standard. Det betyder att
om man ska riva en byggnad kan teglet från den existerande byggnaden krossas och återvinnas för att användas till att producera ny tegelsten till den nya byggnaden. På så vis lever den gamla byggnaden vidare i den nya – bokstavligen.
Det är både bra för miljön, ekonomin och ger en bra historia.

ReWall är en nyproducerad tegelsten i Strøjer Tegl Recycling serie och tillverkas genom att krossa och återvinna hela murverket. Det är inte alla tegelbyggnader som går separera och rensas så att tegelstenen kan återbrukas i sin helhet.
Därför har Strøjer Tegl utvecklat en metod för att krossa och återvinna både tegel och murbruk för att skapa nytt tegel. Det betyder att om man ska riva en byggnad kan man ta tegel och murverk från den existerande byggnaden, krossa det och producera nytt tegel. På detta sätt ger en gammal tegelvägg liv åt en ny. Från vägg till vägg.

ReWaste är också en nyproducerad tegelsten i Strøjer Tegls Recycling serie. Teglet görs genom att använda återbrukat och återvunnet avfall, vilket tillsätts istället för sand för att reglera tegelstenens storlek så att de följer gällande standard. Det kan handla om allt från Rockwool isolering till krossade handfat och toalettstolar. ”What a waste” säger man på engelska om man slänger saker som fortfarande går att använda. På Strøjer Tegl menar man att det är en bra idé att återvinna avfall för att skapa nya produkter.

Läs mer om de 7 hållbara tegelstenarna:

Ladda ner – ”Ströjers 7 hållbara tegelstenar”

 

Matzen och Gråsten tegl – nu klimatsmarta

Hela sortimentet från Matzen och Gråstens tegelbruk kan fås som klimatsmart tegel, bränt med biogas. Vi kan även erbjuda klimatsmarta transporter.

Ladda ner – ”EPD Matzen tegelbruk”
Ladda ner – ”EPD Matzen tegelbruk Biogas”
Ladda ner – ”EPD Gråsten tegelbruk”
Ladda ner – ”EPD Gråsten tegelbruk Biogas”

Petersen tegelbruk EPD:er, tegel bränt med biogas:

Ladda ner – ”EPD Petersen tegelbruk”
Ladda ner – ”EPD Petersen tegelbruk Biogas – Cover och Kulumba”

Kontakta någon av våra säljare för ta reda på mer eller maila oss på info@tegelmaster.se