Söderlyckan i Varberg består av tre flerbostadshus intill Påskbergsskogen på fem respektive sex våningar. Visionen var att skapa ett nollenergihus. Kanske till och med plusenergi. Att bygga för att bidra till ett bättre samhälle är grundtanken i projektet och något som Josefine Kastberg, grundare av Arkkas Arkitekter i Varberg, även ville förmedla genom arkitekturen.

-När fastighetsägaren kom med idén kände jag att husets form måste understryka visionen. Tanken var att göra husen som kuber, eftersom kuben är den volym som har minsta omslutande arean, näst efter sfären.

De tre husen i kubformat uppnår passivhusstandard och klassas som miljöbyggnad silver för två av byggnaderna respektive guld för en. En del av den lyckade lösningen var tegelfasaden som passar in i arkitektkontorets driv och mål om att jobba fram långsiktigt attraktiva miljöer.

– Tegel kändes självklart för man vill ha ett hus som kan stå länge och åldras med värdighet. Och det gör ju tegel. Man kan leka med fogfärger, förband och blanda färger. Det är väldigt roligt.

Blue Devil och mörk fog

Arkitektkontoret gjorde ett ovanligt och modigt val av tegel som i sin färdiga form är helt självklart i sitt uttryck. Varbergsgranitens levande yta, bokskogens ljusa stammar och den gula laven gav inspiration till tegelvalet. Husen smälter lika mycket in i sin omgivning som de utmärker sig med sin kubistiska form, infällda balkonger och sin iögonfallande platsmurade fasad.

-Vi ville hitta rätt sten. Det tog ganska lång tid. Man testar, skissar och tänker över vad de här husen vill vara. Husen står precis på gränsen till skogen så det är en jättefin plats i staden som vi ska förvalta.

Arkitekterna visste redan innan att de ville ha en mörk sten och letade fritt bland olika leverantörer. De fastnade för stenen Blue Devil hos Tegelmäster, med sina naturliga gula penseldrag som bildas av kaolinlera.

-Den här stenen är väldigt vacker. Vissa stenar har sintrat, det vill säga bränts så hårt så de nästan blir glaserade. Man kan göra så mycket med teglet i bränningen vilket ger helt olika utseenden. Som att lägga till kol i processen eller höja värmen. Det är väldigt spännande.

Tillsammans provmurade arkitekten och leverantören upp väggar och testade olika fogar för att se vad som hände med stenen. En mörk fog med namn Köge visade sig ge huset en helt unik karaktär och har varit en viktig detalj för helhetsintrycket.

Murade detaljer och en spontan utegrill

Teglet möter marken med en rad av marktegel i samma kulörer vilket både har en praktisk funktion som en vacker. Det blir till exempel lättare att klippa intilliggande gräsmattor.

-Rent praktiskt är det inte bra att ha gräs och jord in till fasaden för det binder fukt. Man kommer inte heller åt de sista stråna när man klipper. Därför vill man inte gärna ha gräs ända in mot fasaden. Då tog entreprenören fram den sten som ligger runt husen, som ytterligare förstärker helheten.

Vad som också utmärker huset är att balkongerna är integrerade i byggnaden och inglasade från golv till tak. Glaspartierna går att dra undan för att skapa en öppen balkong med ett balkongräcke runtom. Det går tegelpelare upp i hörnen som omsluter hörnen där balkongerna går ut.

I det här projektet har samarbete mellan olika aktörer varit nyckeln till resultatet. Arkitekterna har fått ansvar för helheten och designat allt från cykelställ till hyllor. Man har inte köpt färdiga lösningar utan ritat från grunden. Bland annat skapades en utegrill av överblivna stenar från huset.

-Vi hade byggmöten varje vecka och platschefen berättade att de hade tegel över, och undrade om vi ville göra något med det. Då kom beställaren på idén om en utegrill i samma tegel som huset, vilket bidrar väldigt fint till området. I Söderlyckan har vi ett fokus på gemenskap och har även en stor gemensam terrass.

Tegel som byggmaterial

Att bygga i tegel är inget nytt för Arkkas arkitekter. Anledningen är lika mycket de många möjligheterna som att bygga hållbart.

-Vi har jobbat en hel del med tegel i de projekt vi ritat. Mycket för att det ger en fasad som håller. Som varar länge och åldras vackert. Det är viktigt ur många aspekter, inte minst för totalekonomin och förvaltningen. Och man kan göra enormt mycket med tegel. Det är väldigt roligt.

Fasaden för Söderlyckan är platsmurad, stommen är betong och stenen halvsten. Ett vanligt sätt att bygga på. Fram till tidigt 1900-tal murade vi med tegel inifrån och ut, men så bygger vi inte längre. Bland annat av ekonomiska skäl samt krav på isolering och hur mycket energi en fasad får läcka.

-För 100 år sedan hade vi inte el och rör och sånt i den omfattning vi har nu. Mycket ska in i väggarna. Därför är det inte så praktiskt att mura inifrån och ut. Det är mycket teknik i våra hus som vi bygger idag oavsett storlek. Det påverkar byggnadskonstruktionen. Jag kan tycka det är coolt med ett material inifrån och ut. Det finns också. Men det kräver helt annan kunskap.

På Söderlyckan är både samarbetet, arkitekturen och det väl genomförda hantverket en del av det lyckade resultatet. När Tegelmäster tar del av arkitektens och entreprenörens visioner görs en detaljerad murverksprojektering för att se hur visionen kan förverkligas.

För Söderlyckan har visionen om ett hållbart hus som bidrar till samhället förverkligats både genom arkitektoniska lösningar och modiga materialval. Som återspeglar en del av naturen.

Se fler bilder från Referensprojekt Söderlyckan.