Ett kvarter där tradition möter det moderna: Brf Ranalyckan. En plats som för vissa representerar en framtid där drömmar och verklighet ska flätas samman. Drömmen om ett bekymmersfritt liv i ett nybyggt hem. Vi pratade med Mark Novotny, Arkitekt MSA vid Krook & Tjäder i Halmstad om kvarteret som består av 45 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i fyra plan och 7 radhus där visionen har varit att skapa ett hållbart kvarter med bra bostäder och boendekvaliteter.


Vill du berätta om processen bakom Brf Ranalyckan?

Projektet Brf Ranalyckan, på uppdrag av Skanska Sverige AB hade fokus kring ett hållbart och rationellt byggande samt skapandet av en god livsmiljö. Med en utmanande detaljplan där vi vill undvika balkonger mot norr och med kravet på entréer mot gatan löstes genom en intern gata i östra delen. Volymer placerades strategiskt för att skapa optimala boendemiljöer, både inomhus och utomhus, i enlighet med beställarens önskemål och gällande regelverk.

Hur landande ni i tegel?
Krook & Tjäder ser det som en självklarhet att bygga med omsorg, gedigna och hållbara material. För Ranalyckan var det omgivande nyplogade åkerlandskapet en stor inspiration. Redan i ett tidigt skede etablerades därför en dialog med Tegelmäster för att finna lämpliga tegel- och fogfärger vars syfte var att skapa en ombonad atmosfär och komplettera den varierade färgskalan hos de övriga kvarteren i Ranagård. Den sedan valda tegelpaletten, med sitt mörka tegel med blanka skiftningar utgjorde en fin samverkan med övriga material och kulörer.

Hur var Tegelmäster behjälpliga under projektet?
Tegelmästers projektsäljare Per Mathiesen ordnade snabbt tegel & murbruksprover och deras toppenservice över telefon har varit ovärderliga resurser för alla frågor rörande murverket. När tegelprojekteringen inleddes, gick samordningen smidigt med konstruktörerna och endast mindre justeringar gjordes från skiss till utförande. Det var även ovärderligt med de större provtavlorna av det utvalda teglet. Det underlättade otroligt i skapandet av en visuell föreställning och möjliggjorde justeringar i visualiseringar.

Så hur blev resultatet?

Vi valde till sist ‘Black Beauty’ i både vilt förband med mörk fog och stående rullskift med ljus fog. Vi är stolta över Kvarteret Ranalyckan som även uppnår en hög hållbarhetsnivå, där husen är netto nollenergihus. Det innebär att hela kvarteret producerar lika mycket förnybar energi som det förbrukar. Ranalyckan är också Svanenmärkt och här är allt från öppen dagvattenhantering till solcellspaneler på taken ett plus för den medvetna. För Krook & Tjäder Arkitekter är det en självklarhet att bygga med omsorg, gedigna och hållbara material och Mark tillägger att byggbranschen i stort pratar mer och mer om hållbarhet och återbruk.

Tack Mark! Det gillar vi på Tegelmäster!