Produkter
Sortera:

Fasadtegel Petersen

Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led. Från att vara ett lokalt tegelbruk, grundat för mer än 220 år sedan, har Petersen Tegl utvecklat sig till att vara en högt specialiserad verksamhet med global export. Utvecklingen har föregåtts – och föregår fortsatt – i samarbete med arkitekter från hela världen. Petersen Tegl är beläget på Jylland och är det ända tegelbruket som kolbränner all sin produktion, vilket innebär att en stor variation i färger och nyanser uppnås. Idag exporterar tegelbruket till hela världen såsom, USA, Japan, Ryssland, Australien och större delen av Europa.

Petersen Tegl bränner till 100% sitt eget tegel med hjälp av kol vilket skapar den unika schatteringen och ytan på teglet. Detta är man som sagt tidigare ensam om i Danmark och skall inte jämföras med s.k. kolpåbränning som är en metod där man släpper ner kolpulver som bränns fast på teglet. Petersen Tegl blandar sitt tegel för hand. Vid en station står det mellan 6-7 personer och sorterar och blandar tegel så att korrekt schattering/färgspel uppnås. Övriga tegelbruk blandar teglet maskinellt på fabrik men det kan inte jämföras med en manuell blandning.

D137 PT5553700
D190 PT5559060
D199 PT5559960
D20 PT4012000
D23 PT5512300
D29 PT5552900
D31 PT5513100
D32 PT5513200
D33 PT5513300
D34 PT5513400
D35 PT5513500
D36 PT5513600
D37 PT5513700
D38 PT5513800
D39A PT5513900
D39B PT5513901
D42 PT5524200
D43 PT5524300
D46 PT5524600
D47 PT5524700
D48 PT5524800
D49 PT5524900
D51 PT5555100
D54 PT5555400
D55 PT5555500
D58 PT5555800
D70 PT5517000
D71 PT5517100
D72 PT5517200
D73 PT5517300
D76 PT5517600
D78 PT5517800
D81 PT5518100
D91 PT5559100
D92 PT5559200
D96 PT5559600
D97 PT5559700
D98 PT5559800
D99 PT5559900