TM-rännan skyddar fönster- och dörrkarmar från eventuellt inkommande vatten som trängt in genom fasadmuren. Vattnet leds åt sidorna och vidare ner på baksidan av teglet i luftspalten.

TM-rännan har många fördelar, bl.a. ökar styrkan på murstensskiftet.

TM-ränna

Mått & Material

Längder 1200/1600/2000/2400/2800/3600 mm
Minimum luftspalt 30 mm
Rostfritt utförande

Montering

Läggs i bruksfogen ovanför tegelbalken

TM-rännan skyddar fönster- och dörrkarmar från eventuellt inkommande vatten som trängt in genom fasadmuren. Vattnet leds åt sidorna och vidare ner på baksidan av teglet i luftspalten.

TM-rännan har många fördelar, bl.a. ökar styrkan på murstensskiftet.

Liknande produkter

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat