För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt
för murverket som medger större rörelser i skalmuren
och minskar risken för sprickbildning samtidigt som
det har en vattenutledande funktion.
Längd: 2500 mm

Kombiplåt

För montage under skalmur. Fungerar som glidskikt
för murverket som medger större rörelser i skalmuren
och minskar risken för sprickbildning samtidigt som
det har en vattenutledande funktion.
Längd: 2500 mm

Liknande produkter

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat