3240 Röd handslagen - Schatterad

Produktnr. 3240
Färg Röd
Typ Handslagen
Tegelbruk Matzen
Dimension 228x108x54 mm
Format Danskt format (DNF)

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus. Denna produkt kan även fås som brickECO™ . Genom att köpa brickECO-tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Ladda ner EPD här.

          

Antal per m² Ca 64 st/m2
Exponeringsklass MX 3.2 och MX 4
Minutsugning, medelvärde 2.8 kg/m2
Måttolerans T1
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S2
Tryckkapacitet, normaliserat Min 15 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Vattenupptagning, maxvärde 20 %
Bruttodensitet 1650 kg/m3
Bruttodensitet, tolerans D1
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se