Antik långformat

Färg Gul
Typ Strängpressad
Mått 292x71x52 / 296x71x71 / 240x78x52 mm

Marktegel ska alltid läggas med fog. Vid lättare trafik rekommenderas en fog på minimum 3mm. Vid tyngre trafik rekommenderas en fog på omkring 5mm. Teglet kan läggas i både grus och betong. Användning av Danfugesand avrådes för marktegel.

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.

       

Antal per m² 45 / 45 / 50 st/m2
Vattenupptagning < 2%
Måttolerans R1
Frostresistens FP 100
Syrabeständighet Klass C
Friktion U3
Brytstyrka T4
Slitstyrka A3

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se