2481 Brown Devil med gult

Produktnr. 2481
Färg Brun
Typ Slagen
Tegelbruk Gråsten
Dimension 228x108x54 mm
Format Danskt format (DNF)

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus. Denna produkt kan även fås som brickECO™ . Genom att köpa brickECO-tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Ladda ner EPD här.

          

Antal per m² Ca 64 st/m2
Måttolerans T1
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S2
Tryckkapacitet, normaliserat Min 10 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Bruttodensitet 1525 kg/m3
Bruttodensitet, tolerans D1
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se