Mix K21, K22, K33, K70

Färg Orange, Beige
Typ Handslagen
Tegelbruk Petersen Tegl
Format Kolumba (KF)
Mått 528x108x37 mm
Produktnr. K21, K22, K33, K70

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.

       

Antal per m² ca 38 st/m2
Toleranser Tm (10/4/3 mm)
Frosresistens F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se