2716 Royal Breeze

Produktnr. 2716
Färg Grå, Beige, Gul
Typ Slagen
Tegelbruk Gråsten
Dimension 228x108x54 mm
Format Danskt format (DNF)

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.

       

Antal per m² Ca 64 st/m2
Måttolerans T2
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S0
Tryckkapacitet, normaliserat Min 18 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Bruttodensitet 1620 kg/m3
Bruttodensitet, tolerans D1
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se