2210 Kloster Röd

Produktnr. 2210
Färg Röd
Typ Slagen
Tegelbruk Matzen
Dimension 348x108x33 mm
Format Rommarformat (RF)

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus. Denna produkt kan även fås som brickECO™ . Genom att köpa brickECO-tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Ladda ner EPD här.

          

Måttolerans Tm (7;5;2)
Grupp G1
Innehåll av lösliga salter S2
Tryckkapacitet, normaliserat 10 Mpa (N/mm2)
Brandmotstånd A1
Bruttodensitet 1750 kg/m3
Bruttodensitet, tolerans D1
Frostbeständighet F2

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se