Om oss

Tegelmäster är din långsiktiga, kunniga och innovativa leverantör av tegel och murverk. Vi erbjuder produkter och tjänster som gör det möjligt att genomföra dina projekt, och att göra dem unika, hållbara och vackra. Genom engagemang, erfarenhet och hög servicegrad blir vi en partner i projektet – oavsett storlek. Vi är gärna med redan från ritbordet och till färdigt projekt.

Två ägare

Tegelmäster grundades 1999 tillsammans med det danska Egernsund Tegl, som representerar fem olika tegelbruk. 2013 tillkom Petersen Tegl, Danmarks enda kolbrännande tegelbruk, som ägare. Totalt ägs vi av åtta danska tegelbruk; det ger oss bredast tänkbara sortiment och erfarenheter som går tillbaka till 1700-talet.

Hållbarhet är vår styrka

Tegel är ett material med unika kvaliteter och som använts i mer än 5 000 år. Inget byggnadsmaterial är så hållbart, utifrån många aspekter. Det är ett naturligt material som består av lera och vatten. Det är också ett material som andas, som är hållfast och varaktigt. Tegel åldras vackert utan att kräva särskilt underhåll. Och det kan återanvändas. Tegel är ett sunt material för nu- och framtid.

Vi är mästare

Tegelmäster har all den specialkunskap om tegel och murverk som krävs i olika projekt. Vi arbetar nära våra kunder och bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi kan erbjuda allt från enskilda produkter till komplett leverans av samtliga ingående delar i murverket. Tegelmäster har också en rad servicetjänster för att underlätta och säkerställa tegelprojekt.

Våra tegelbruk

Tegelmäster ägs av åtta danska tegelbruk. Alla tegelbruken är belägna på Jylland i Danmark, är privatägda och har en lång historia av tegeltillverkning.

Tegelmäster grundades året 1999 tillsammans med Egernsund Tegl som representerar fem av tegelbruken. Året 2013 tillkom Petersen Tegl som delägare. De är Danmarks enda kolbrännande tegelbruk.

Tegelbrukens historia

1. Helligsö Teglvaerk A/S
Sindbjerg försvinner snabbt ut ur historien, men fram till 1906 var familjen Thomsen ägare/delägare av bruket. Det året köptes bruket av Mikkel Lund, som redan 1908 sålde vidare till M. Kjeldsen. Läs mer…

2. Vesterled Teglvaerk A/S
Den 2 juni 1843 fick Fredrik Christensen koncession av Hertigen av Augustenborg, Christian August d.II, att driva tegelbruk. Bruket har varit i familjens ägande sedan dess och Andreas Christensen är den 6:te generationen. Ägarna har på skift hetat Frederik eller Andreas. Läs mer…

3. Gråsten Teglvaerk A/S
Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet. Läs mer…

4. Bachmanns Teglvaerk A/S
Tegelbruket startades som ett gårdstegelbruk. Det nämns första gången 1860, men var förmodligen byggt året innan av Jörgen Jörgensen. Han sålde gård och tegelbruk den 28 april 1865 till konstituerande godsinspektören, Johannes Jürgen Bachmann, på Sandbjerg Gods. Läs mer…

5. Matzen Teglvaerk A/S
1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Läs mer…

6. Petersen Tegl A/S
Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led. Läs mer…