Tegelmäster har, i samarbete med Sweco Architects, tagit fram BIM-objekt för att förenkla arbetet med våra tegel i din projektering. Det finns ett urval av tegel tillgängligt med ljus respektive mörk fog i Vilt-förband. Som förval ligger texturer med ljus fog men som användare kan du ändra till mörk fog i autodesk för Revit. Här på sidan kan du också ladda hem de programvaror du behöver för att visa typen av förband med rätt murningsmått i ditt CAD-program.

 

Läs mer under BIM.