Som samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture utforskar Malmö in the making vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. I september kommer satsningen att bjuda in till ett publikt program över hela staden. Här kommer Tegelmäster att erbjuda en programpunkt. Intresseanmälan finns uppe för Tegelsafari Malmö. Detaljer och mer information kommer i augusti.

Eventet sker under september månad i Malmö.

Anmäl dig här!