Landmärket är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur och tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Årets vinnare 2022 gick till Stora Torg, Eslöv!

Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma.

“En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.” Detta är juryns hela vinnarmotivering.

Arkitekt – Sydväst arkitektur och landskap
Beställare – Eslövs kommun
Produkt – Odense, Odense stavsten

Du hittar vårt referensprojekt och fler bilder under Referensprojekt Stora torg.

 

Odense

 

Odense stavsten