När Malmö Stad gav New Line Arkitekter uppdraget att rita en ny förskola på en rivningstomt i stadsmiljö startade ett intensivt samarbete mellan arkitekter och pedagoger. Resultatet är Björkhagens förskola, som både smälter väl in i stadsbilden och erbjuder barn och föräldrar en miljö som är lika lekfull som funktionell.

Björkhagens förskola ligger i centrala Malmö, på en tomt mellan trevånings bostadshus i rött respektive gult tegel. Byggnaden, vars fotavtryck är på cirka 600 kvm, är placerad mot mot gatan, för att ge en tydlig gatustruktur. På så vis fick man också en privat samlad gård som är skyddad för gatutrafik. Bortom gården bidrar en av stadens stora kyrkogårdar med en grön fond. Att tomten kunde frigöras berodde på att en tidigare, konventionellt byggd förskola från 70-talet revs då den hade mögelproblem, som visat sig omöjliga att komma till rätta med.

New Line Arkitekter i Malmö ställdes inför en rad spännande utmaningar i arbetet med att skapa en förskola där 110 barn, i åldrarna ett till fem år, skulle kunna trivas, samsas och utvecklas. Bara tanken på en förskola på höjden, i tre plan, är ny men samtidigt nödvändig för att frigöra större lekytor utomhus. Genom att minska byggnadens fotavtryck rymmer gården idag lekplats, en ”vild” äventyrsträdgård och en ”lugn” trädgård med bärbuskar, odlingslådor och pergola med utrymme för organiserad aktivitet.

De tre våningarna är uppdelade så att de yngsta barnens tre avdelningar finns på bottenvåningen. De äldre barnen, även där tre avdelningar, placerades på våning två. Den tredje våningen är gemensam och rymmer tillagningskök och matsal, en stor ateljé för kreativt skapande, rörelse och gemensamma aktiviteter samt ett vattenrum. På en fjärde våning placerades teknik. Byggnadens samtliga fönster är stora och har låg bröstning för maximalt ljusinsläpp – och utsikt. Planlösningen är öppen med ljuddämpande akustikplattor på väggarna. Bland personalens specifika önskemål fanns terrasser med bland annat utrymme för middagsvila utomhus, och från de äldre barnens sida: en rutschkana från våning två och ner till gården. Huset har också solpaneler på taket.

Allt material är valt utifrån långsiktighet, hållbarhet och energieffektivitet, förklarar Johanna Sjögren, arkitekt och byggnadsingenjör samt delägare i New Line Arkitekter.
– Eftersom omgivande bebyggelse var i tegel såg vi det som självklart att ha fasaden i tegel. Samtidigt ville vi särskilja huset och markera att det rymde en annan verksamhet än bostäder och valde därför ett mycket speciellt, grågrönt och schatterat tegel i Flensburgsformat från Tegelmäster, förklarar hon. Teglet är murat med sandfärgad fog och man har därmed en fasad som är robust, underhållsfri och tålig mot skadegörelse. Det grågröna teglet accentueras av inverterade partier i ljus sandstenfärgad klinker, välkomnande röd huvudentré och burspråk i knallorange plåt. Taket är grönt av sedum.

Tegelmäster var delaktiga i planeringen av tegelfasaden. – Vi förde en dialog och fick dels hjälp att hitta ett vackert tegel med mycket liv ur Petersens stora sortiment och dels genom uppmurade provtavlor så att vi kunde se skillnaden mellan olika färger på tegel och fog. När vi bestämt oss fick vi dessutom en större yta uppmurad på plats, berättar Johanna Sjögren. Förutom att Tegelmäster har ett mycket omfattande sortiment av vackert tegel upplever Johanna att servicegraden är hög och engagemanget stort.
Blev det då aldrig några diskussioner när det gällde valet av tegel som fasadmaterial? – Nej, inte i det här projektet eftersom Malmö Stad verkligen satsar på hållbarhet. Men det är vanligt att entreprenörer gärna räknar stort och vill byta ut teglet mot ett material som kostar mindre i byggfasen.

Malmö Stad har alltså gått i täten för en ny tanke när det gäller förskolor. Man har litat på arkitektens vision, accepterat idéer som är nya och kreativa och fokuserat på hållbarhet, energiekonomi och långsiktighet. New Line Arkitekter ser Björkhagens förskola som ett pilotprojekt och har redan förfrågningar om liknande. Det är något som alla vinner på: kommunen, stadsbilden och, framför allt, barnen.

Se projektet och fler bilder under Referensprojekt Björkhagens förskola.