En upplagsvinkel läggs i murverket istället för en tegelbalk. Detta kan bland annat behövas när det inte finns tillräckligt med övermurning på tegelbalken. Vinkeln kommer att bli synlig undertill men döljs oftast av andra plåtar som sitter runt fönstret. Den kan fås färdigmålad i valfri kulör.

Upplagsvinkel HW

Mått & Material

Syrafast A4

Montering

Tegel muras upp på sidorna om fönstret. Vinkeln läggs på teglet och därefter sker lösmurning på upplagsvinkeln. Vinkelns upplag döljs i liggfogarna.

En upplagsvinkel läggs i murverket istället för en tegelbalk. Detta kan bland annat behövas när det inte finns tillräckligt med övermurning på tegelbalken. Vinkeln kommer att bli synlig undertill men döljs oftast av andra plåtar som sitter runt fönstret. Den kan fås färdigmålad i valfri kulör.

Liknande produkter

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat