A-14 Hörnsten Avfasad

Färg Diverse
Tegelbruk Gråsten, Matzen

Tegelprodukter framställs av naturmaterial, som innebär att naturliga färgskiftningar kan återfinnas i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier. Sådana färgskiftningar utgör inget fel på produkten.

Produkten är CE-märkt och vi finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus. Denna produkt kan även fås som brickECO. Genom att köpa brickECO-tegel som är producerat med biogas kan tegelstenens klimatpåverkan minskas med mer än 50%. Ladda ner EPD här.

Besök oss

Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö

Kontakta oss

+46 (0) 40 – 54 22 00
info@tegelmaster.se
tegelmaster.se