Sunrise

Produktinformation
  • Färg Röd
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Matzen
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 2282
  • Format Danskt normalformat