4. Finns det tegel som dämpar ljud?

Produktinformation
  • Artikelnummer 3373

Allt tegel dämpar ljud, och hur mycket det dämpar är beroende av densiteten i murverket.