Vad bör man tänka på när man utformar en gesims?

Ett fint avslut mot takfot kan utföras som en gesims. Förutom ett vackert estetiskt utseende har gesimsen till uppgift att förhindra att vatten trycks upp under takfoten och in på eventuellt organiskt material. Liggande murat tegel kan förskjutas max 20 mm men om man ovanför ett liggande tegel använder ett stående eller liggande koppförband kan man skjuta ut denna 60 mm. Det finns en stor mängd olika varianter av gesims och beroende på utseende måste man tänka på att den inte kan ”tippa” ut och att man har möjlighet att kramla murverket till en bakomliggande konstruktion. Det är viktigt i detta fall att se över om det krävs ytterligare kramling för att klara större laster än endast vindlasterna. I vissa fall, framför allt de med stora utkragningar får murentreprenören mura ett par skift i taget till murverket hunnit härda innan nästa skift muras. Se exempel på gesims nedan. Vid större utkragningar måste man tänka på att baksidan av skalmuren fortfarande ska liva och på så sätt ”fullmuras” ända upp till tegelavslut.