Hur kan man på ett säkert sätt använda tegel i undertak?

För att få ett gediget undertak i tegel som är vackert och som håller över lång tid, bör man använda prefabricerade tegelbalkar som tillverkas i våra balkfabriker. Glöm inte bort att beskriva, precis som för en fasad, vilket förband och/eller vilken orientering av teglet som ska användas. Förankring av tegelbalkarna sker säkrast till ett bjälklag i betong med hjälp av tegelkonsoler speciellt ämnade för denna typ av upphängning. Vi rekommenderar att förankring sker till ingjutna ankarskenor i bjälklaget för snabbast och enklaste montage. På så sätt uppnår man förankring utan borrning och kemiska massor som måste härda innan belastning kan ske samt att man undviker borrning i betong. Tegelbalkar och tegelkonsoler beräknas och konstrueras av oss på Tegelmäster.