Finns det tegel som dämpar ljud?

Allt tegel dämpar ljud, och hur mycket det dämpar är beroende av densiteten i murverket.