Kan man fälla in ett stuprör i ett murverk?

Det fungerar bra, då kommer den även att fungera som rörelsefog i fasaden. Ofta beklär man insidan med plåt, och då är det viktigt att tänka på att dessa inte placeras för nära murverkets avslut eller öppningar så att det finns möjlighet att ta ner lasterna till en sockel.