Hur stor kan en ligg- respektive stötfog vara?

Enligt Eurokoderna bör fogarna ligga mellan 6-15 mm. Dock finns det krav på minimum 11 mm i liggfogarna för kramling samt bistål. Man bör därför aldrig gå under 11 mm i liggfogarna. Om man vill gå upp till större fogar än 15 mm så bör man enligt BKR minska tryckhållfastheten i murverket linjärt där man vid 30 mm stora fogar räknar med 60 % av ursprungliga tryckhållfastheten. Det är därför inte rekommenderat att gå upp över 15 mm fogar i högre hus.