Hur mycket kan man dra ut teglet i ett murverk?

Danskt format (108 mm djup) och murning över 6 m (eller fler än 2 våningar) samt om det inte finns för hög tryckbelastning på murverket, är 20 mm möjligt då vi får en nominell tjocklek som fortsatt är över 85 mm. Detta gäller så länge man inte jobbar med indraget och utdraget murverk då vi bara kan använda 10 mm åt vardera håll, vilket gör en total skillnad på 20 mm och en tegelpelare på över 85 mm. Kravet på 85 mm nominell tjocklek kommer från Eurokoderna.