Hur löser man hörnfönster utan upplag i ytterhörn?

Hörnfönster kan lösas på tre olika sätt. Det första alternativet är genom flaggbalkar. En flaggbalk är en tegelbalk som bara har upplag på ena sidan om öppningen (vilket blir fallet i ett ytterhörn). Det finns en hel del förutsättningar som måste stämma för att detta alternativ ska fungera. En konstruktör måste därför alltid titta på om det fungerar i det specifika fallet. Ett annat alternativ är konsoler. Eftersom murverket rör sig olika vid denna metod krävs vertikala dilatationsfogar och att där finns möjlighet att montera konsol i bjälklag eller att stommen är av betong. Vid det tredje alternativt kan man ha en murpelare i ytterhörnet för att skapa upplag för tegelbalkar. Ett bra riktmått är då 348 mm på vardera sida.

Vinkelupplag

Konsol + balk