Vilka utmaningar finns för tegel i fönstersmyg?

Tänk på att tegel och isolering/stomme får inte mötas samt att lämna ett glapp för rörelser i murverket.